14 päevane tagastusõigus

14 päevane tagastusõigus

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taig veebipoest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kättetoimetatud. Tarbijaks loetakse füüsilist või juriidilist isikut, kes on ostnud Taig veebipoest kaupa või teenust.

Ostes Taig veebipoest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

  1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Taig veebipoest järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks. Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.
  2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Taig veebipoest aadressil veebipood@taig.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist
  3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses , välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
  4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist Taig OÜ tagastada.
  5. Taig OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.
  6. Tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:
    • tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud
    • audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud.

Tähelepanu!

Kui klient tellib veebipoest kauba, millele ta ise Taig OÜ poodi järele soovib tulla, siis on tal kauba üleandmise ja vastuvõtmise hetkel võimalus tutvuda tellitud kaubaga ning vajadusel esitada müüjale kauba kohta lisaküsimusi. Soovitame seda kindlasti teha, et võiksite olla kindlad, et tellitud kaup vastab teie vajadustele ja ootustele.

Kui tellitud kaup kliendile ei sobi, on kliendil õigus tellimus tühistada ning Taig OÜ kannab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul kliendi kontole tagasi kogu tellimuse eest makstud summa.

Taig veebipoest ei sõlmi tarbijaga järelmaksu lepinguid, vaid pakub võimalust elektrooniliselt teha järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik taotlus järelmaksu pakkuvale krediidiasutusele. Positiivse vastuse korral sõlmitakse kliendiga järelmaksu leping. Sellisel moel tehtud lepingutele ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid tarbijal on võimalik kasutada 14-päevast krediidilepingust taganemisõigust.

Kui tarbija soovib krediidilepingust taganeda, võib ta 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise hetkest tagastada Taig OÜ krediidilepinguga ostetud kauba ning esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel avalduse lepingust taganemise kohta.

Kui kaup on originaalpakendis ning kasutamata, tagastatakse tarbijale krediidilepingu sõlmimisel makstud summa - esimene sissemakse ning lepingutasu. Kui mistahes Taig veebipoest sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine. 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus ning krediidilepingust taganemisõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Taig veebipoest eripära.