14-PÄEVANE TAGANEMISÕIGUS

 

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taig`i e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kättetoimetatud või Taigi´i poes üleantud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud Taig´i e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega. 

Ostes Taig´i e-poest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega: 

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. 

Taig´i e-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks. 

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis. 

2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Taig´i e-poe aadressil taig@taig.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist  või selle üleandmist Taig´i poes .

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses , välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. 

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, Taig OÜ-ile tagastada. 

5. Taig OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa. 

6. Tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul: 

- tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud 
- audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanudTähelepanu!

Kui klient tellib e-poest kauba, millele ta ise Taig´i poodi järele soovib tulla, siis on tal kauba üleandmise ja vastuvõtmise hetkel võimalus tutvuda tellitud kaubaga ning vajadusel esitada müüjale kauba kohta lisaküsimusi. Soovitame seda kindlasti teha, et võiksite olla kindlad, et tellitud kaup vastab teie vajadustele ja  ootustele.

Kui tellitud kaup kliendile ei sobi, on kliendil õigus tellimus tühistada ning Taig kannab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul kliendi kontole tagasi kogu tellimuse eest makstud summa. 

Tähelepanu!

Taig´i e-pood ei sõlmi tarbijaga järelmaksu lepinguid, vaid pakub võimalust elektrooniliselt teha järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik  taotlus järelmaksu pakkuvale krediidiasutusele. Positiivse vastuse korral sõlmitakse kliendiga järelmaksu leping kliendi poolt valitud Taig´i poes. Sellisel moel tehtud lepingutele ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid tarbijal on võimalik kasutada 14-päevast krediidilepingust taganemisõigust.

Kui tarbija soovib krediidilepingust taganeda, võib ta 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise hetkest tagastada Taig´ile krediidilepinguga ostetud kauba ning esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel avalduse lepingust taganemise kohta. Kui kaup on originaalpakendis ning kasutamata, tagastatakse tarbijale krediidilepingu sõlmimisel makstud summa - esimene sissemakse ning lepingutasu.

 

Kui mistahes Taig´i e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine. 

14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus ning krediidilepingust taganemisõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Taig´i e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot meie garantii- ja hooldusosakonnast taig@taig.ee